اخبار سایت

لینک ورود به بیست و چهارمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)

بیشتر بدانید ...


برنامه زمانبندی بیست و چهارمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)

1400/10/06 بیشتر بدانید ...


پوستر بیست و چهارمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب). ۵ و ۶ دی ماه سال ۱۴۰۰

1400/09/25 بیشتر بدانید ...


تمدید زمان ارسال مقاله در بیست و چهارمین همایش سالیانه انجمن بتن آمریکا (ACI)- شاخه ایران

1400/09/21 بیشتر بدانید ...


قابل توجه علاقمندان به شرکت در بیست و چهارمین دوره مسابقات دانشجویی سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI)-شاخه ایران.

1400/09/17 بیشتر بدانید ...


فراخوان ارسال مقاله و پایان نامه بیست و چهارمین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن (ACI)- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)

1400/08/20 بیشتر بدانید ...


شرایط اسپانسرشیپ در بیست و چهارمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI) - شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن

1400/08/02 بیشتر بدانید ...


فراخوان بیست و چهارمین دوره مسابقات دانشجویی ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن ACI شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)

1400/07/27 بیشتر بدانید ...


پوستر بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی(ACI) - شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن

بیشتر بدانید ...


تیزر بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی(ACI) - شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن

بیشتر بدانید ...


تمدید مهلت ارسال مقاله و پایان نامه بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن (ACI) - شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)

1399/09/01 بیشتر بدانید ...


فراخوان مسابقات دانشجویی انجمن علمی بین المللی بتن (ACI) ـ شاخه ایران

1399/08/01 بیشتر بدانید ...


بیست و سومین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن (ACI) ـ شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله

1399/07/05 بیشتر بدانید ...


پوستر بیست و دومین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن (ACI) ـ شاخه ایران  و کنفرانس ملی بتن و زلزله 

1398/09/19 بیشتر بدانید ...


مهلت ارسال مقاله و پایان نامه تمدید شد.

بیست و دومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن(ACI)- شاخه ایران 

و کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)

1398/09/03 بیشتر بدانید ...به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند که پورتال کنفرانس راه اندازی گردید و پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنفرانس نیز باشند.

1397/06/04 بیشتر بدانید ...