محورهای کنفرانس

محورهای بیست و سومین همایش سالیانه انجمن بین المللی(ACI)- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب) به شرح زیر می باشد:

محور اصلی:

ضرورت سیاست گزاری و مدیریت اجرای استانداردهای ملی و نظام بازرسی برکنترل کیفیت فرآیند تولید بتن آماده،مصالح، مواد و فرآورده های بتنی در راستای ارتقا کیفیت ساخت و سازهای بتنی با دوام مقاوم(Strong Durable Concrete) در برابر زلزله همسو با توسعه پایدار ایران، حفط محیط زیست، امنیت و منافع ملی در دوران پاندمی و پساکووید 19

سایر محورها:

 • پیدایش پارادایم عینی نوین با شیوع ویروس کرونا و ضرورت شکل گیری نوین پارادایم ذهنی و فرهنگی پساکرونا، توسط رهبری تحول آفرین و مدیریت همدل درجهت تهیه و تدوین نقشه راه چشم انداز توسعه پایدار ایران نوین.
 • رویکردهای عملکرد محور در تدوین استانداردها و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرای سازه های بتنی
 • کاربرد مواد، مصالح و فناوری های نوین در ساخت و سازهای بتنی در شهرهای خلاق و لرزه خیز
 • ضرورت تسریع در روند استقرار و پیاده سازی استانداردهای ملی اجباری
 • ضرورت آشنایی با یادگیری تحول آفرین درجهت تربیت سرمایه های انسانی تکنیسن تولید بتن و روش های استقرار بتن و کنترل کیفیت مربوطه(در شرایط بحرانی پسا کرونا)
 • وظایف نهادهای بازرسی ذی صلاح برای ارزیابی انطباق با استانداردهای ملی 6044 (بتن آماده- ویژگی ها)
 • روش های نوین طراحی و اجرا در ساخت و سازهای بتنی
 • شیوه های نوین نگهداری، ترمیم، بهسازی و ارتقای کیفیت سازه های بتنی
 • شیوه های نوین در تحلیل و ارزیابی عملکرد و آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی

مزایا:

 • نمایه سازی متن کامل مقالات برگزیده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
 • نمایه سازی متن کامل مقالات برگزیده در پایگاه استنادی سیویلیکا
 • چاپ مقالات برگزیده در نشریات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • چاپ مقالات برگزیده در نشریه فناوری بتن و سازه های بتنی ایران پس از داوری مجدد
 • چاپ چکیده مقالات برگزیده در کتابچه چکیده مقالات همایش
 • ارایه ی گواهی حضور

اهداء لوح به مقاله برتر