پوستر بیست و چهارمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI)-شاخه ایران
1400/09/25

پوستر بیست و چهارمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب). ۵ و ۶ دی ماه سال ۱۴۰۰

برگرفته از دستاوردهای بازسازی شهر زلزله زده بم و آموخته های حاصل از بررسی زلزله غرب کشور
با ارایه گواهی حضور در کنفرانس

جهت ثبت نام به وب سایت مراجعه و یا با شماره تماس های دبیرخانه تماس حاصل نمایید.

www.ConREC.ac.ir
02188664151-2