لینک ورود به بیست و چهارمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)
1400/10/06

جهت ورود به همایش مجازی کلیک نمایید

در صورتی که نام کاربری و رمز عبور در اختیار از طریق آن وارد همایش مجازی شوید در غیر این صورت با استفاده از گزینه میهمان وارد همایش شوید و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.